Úradná tabuľa ÚJD SR

172/2021

č. rozhodnutia: 172/2021

č. správneho konania: 2106-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 02.06.2021

dátum právoplatnosti: 23.06.2021

Prílohy:

2106-2021_Rozhodnutie_172_2021_Roz172_2021 MSVP.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022