Úradná tabuľa ÚJD SR

171/2021

č. rozhodnutia: 171/2021

č. správneho konania: 2109-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 02.06.2021

dátum právoplatnosti: 23.06.2021

Prílohy:

2109-2021_Rozhodnutie_171_2021_roz171_2021 FO preprava.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022