Úradná tabuľa ÚJD SR

170/2021

č. rozhodnutia: 170/2021

č. správneho konania: 2068-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.06.2021

dátum zverejnenia verejnou vyhláškou vydania: 01.06.2021

dátum doručenia verejnou vyhláškou: 17.06.2021

dátum právoplatnosti: 10.07.2021

Prílohy:

2068-2021_Rozhodnutie_170_2021_170x.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022