Úradná tabuľa ÚJD SR

169/2021

č. rozhodnutia: 169/2021

č. správneho konania: 1896-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.07.2021

dátum právoplatnosti: 07.08.2021

Prílohy:

1896-2021_Rozhodnutie_169_2021_R169_2021_LaJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022