Úradná tabuľa ÚJD SR

168/2021

č. rozhodnutia: 168/2021

č. správneho konania: 1822-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.06.2021

dátum právoplatnosti: 02.08.2021

Prílohy:

1822-2021_Rozhodnutie_168_2021_R168_2021_ZiMi_SmIm.002.002.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022