Úradná tabuľa ÚJD SR

167/2021

č. rozhodnutia: 167/2021

č. správneho konania: 1744-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.05.2021

dátum právoplatnosti: 08.07.2021

Prílohy:

1744-2021_Rozhodnutie_167_2021_R167_2021_MaPaOnEv podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022