Úradná tabuľa ÚJD SR

165/2021

č. rozhodnutia: 165/2021

č. správneho konania: 1786-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 18.05.2021

dátum právoplatnosti: 18.05.2021

Prílohy:

Aktualizácia: 31.05.2022