Úradná tabuľa ÚJD SR

164/2021 P

č. rozhodnutia: 164/2021 P

č. správneho konania: 1373-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 24.05.2021

dátum právoplatnosti: 08.06.2021

Prílohy:

1373-2021_Rozhodnutie_164_2021 P_R 164_2021_P - SpK č. 1373-2021_doručené_anonymizované.002.pdf
1373-2021_Oznámenie o právoplatnosti R - 164-2021 P.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022