Úradná tabuľa ÚJD SR

163/2021

č. rozhodnutia: 163/2021

č. správneho konania: 1715-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 31.05.2021

dátum právoplatnosti: 06.07.2021

Prílohy:

1715-2021_Rozhodnutie_163_2021_R163_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022