Úradná tabuľa ÚJD SR

162/2021

č. rozhodnutia: 162/2021

č. správneho konania: 694-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.06.2021

dátum právoplatnosti: 07.07.2021

Prílohy:

694-2021_Rozhodnutie_162_2021_Anonymizované rozhodnutie č. 162_2021_pred NPaV .002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022