Úradná tabuľa ÚJD SR

161/2021

č. rozhodnutia: 161/2021

č. správneho konania: 1649-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 02.06.2021

dátum právoplatnosti: 23.06.2021

Prílohy:

1649-2021_Rozhodnutie_161_2021_Anonymizované R161_2021 z 02062021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022