Úradná tabuľa ÚJD SR

160/2021

č. rozhodnutia: 160/2021

č. správneho konania: 1814-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.05.2021

dátum právoplatnosti: 18.05.2021

Prílohy:

1814-2021_Rozhodnutie_160_2021_R160_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022