Úradná tabuľa ÚJD SR

16/2021

č. rozhodnutia: 16/2021

č. správneho konania: 741-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.01.2021

dátum právoplatnosti: 15.02.2021

Prílohy:

741-2021_Rozhodnutie_16_2021_rozhodnutie 16-2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022