Úradná tabuľa ÚJD SR

159/2021

č. rozhodnutia: 159/2021

č. správneho konania: 1334-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.05.2021

dátum právoplatnosti: 18.05.2021

Prílohy:

1334-2021_Rozhodnutie_159_2021_R159_2021_UJD SR 1334-2021_final.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022