Úradná tabuľa ÚJD SR

158/2021

č. rozhodnutia: 158/2021

č. správneho konania: 1597-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.05.2021

dátum právoplatnosti: 29.06.2021

Prílohy:

1597-2021_R 158_2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022