Úradná tabuľa ÚJD SR

157/2021

č. rozhodnutia: 157/2021

č. správneho konania: 1680-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 07.05.2021

dátum právoplatnosti: 18.05.2021

Prílohy:

1680-2021_Rozhodnutie_157_2021_R151_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022