Úradná tabuľa ÚJD SR

156/2021

č. rozhodnutia: 156/2021

č. správneho konania: 276-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.05.2021

Prílohy:

276-2021_Rozhodnutie_156_2021_R156_2021_SmIm_anonymizované.002.PDF

Aktualizácia: 31.05.2022