Úradná tabuľa ÚJD SR

155/2021

č. rozhodnutia: 155/2021

č. správneho konania: 1812-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 31.05.2021

dátum právoplatnosti: 15.07.2021

Prílohy:

1812-2021_Rozhodnutie_155_2021_R 155_2021 na zmenu termínu dokončenia stavby - anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022