Úradná tabuľa ÚJD SR

153/2021

č. rozhodnutia: 153/2021

č. správneho konania: 1651-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.06.2021

dátum právoplatnosti: 05.08.2021

Prílohy:

1651-2021_Rozhodnutie_153_2021_Neanonymizované R153_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022