Úradná tabuľa ÚJD SR

149/2021

č. rozhodnutia: 149/2021

č. správneho konania: 1705-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.05.2021

dátum právoplatnosti: 25.06.2021

Prílohy:

1705-2021_Rozhodnutie_149_2021_R149_2021_JaZu podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022