Úradná tabuľa ÚJD SR

148/2021

č. rozhodnutia: 148/2021

č. správneho konania: 1909-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.05.2021

dátum právoplatnosti: 10.05.2021

Prílohy:

1909-2021_Rozhodnutie_148_2021_R148_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022