Úradná tabuľa ÚJD SR

147/2021

č. rozhodnutia: 147/2021

č. správneho konania: 1553-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 06.05.2021

dátum právoplatnosti: 19.05.2021

Prílohy:

1553-2021_Rozhodnutie_147_2021_R147_2021_LaJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022