Úradná tabuľa ÚJD SR

146/2021

č. rozhodnutia: 146/2021

č. správneho konania: 1517-2021

žiadateľ: HUMA-LAB APEKO

dátum vydania: 02.06.2021

dátum právoplatnosti: 23.06.2021

Prílohy:

1517-2021_Rozhodnutie_146_2021_R146_2021_JuVa_PeKl_HLA.002.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022