Úradná tabuľa ÚJD SR

145/2021

č. rozhodnutia: 145/2021

č. správneho konania: 1486-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.05.2021

dátum právoplatnosti: 17.06.2021

Prílohy:

1486-2021_Rozhodnutie_145_2021_R145_2021_JaZu_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022