Úradná tabuľa ÚJD SR

143/2021

č. rozhodnutia: 143/2021

č. správneho konania: 1679-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 03.05.2021

dátum právoplatnosti: 20.05.2021

Prílohy:

1679-2021_Rozhodnutie_143_2021_R-143-2021_anonymizovane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022