Úradná tabuľa ÚJD SR

142/2021

č. rozhodnutia: 142/2021

č. správneho konania: 1903-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.05.2021

dátum právoplatnosti: 18.06.2021

Prílohy:

1903-2021_Rozhodnutie_142_2021_R142_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022