Úradná tabuľa ÚJD SR

140/2021

č. rozhodnutia: 140/2021

č. správneho konania: 704-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.05.2021

dátum právoplatnosti: 15.06.2021

Prílohy:

704-2021_Rozhodnutie_140_2021_R140_2021_KuJa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022