Úradná tabuľa ÚJD SR

14/2021

č. rozhodnutia: 14/2021

č. správneho konania: 785-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.01.2021

dátum právoplatnosti: 17.03.2021

Prílohy:

785-2021_Rozhodnutie_14_2021_Rozhodnutie č. 14_2021 k spisu UJD SR č. 785-2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022