Úradná tabuľa ÚJD SR

138/2021

č. rozhodnutia: 138/2021

č. správneho konania: 1349-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.05.2021

dátum právoplatnosti: 06.08.2021

Prílohy:

1349-2021_Rozhodnutie_138_2021_ROZ 138_2021_BJ_1349_2021_AnO.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022