Úradná tabuľa ÚJD SR

137/2021

č. rozhodnutia: 137/2021

č. správneho konania: 1346-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.05.2021

dátum právoplatnosti: 16.06.2021

Prílohy:

1346-2021_Rozhodnutie_137_2021_R137_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022