Úradná tabuľa ÚJD SR

136/2021

č. rozhodnutia: 136/2021

č. správneho konania: 949-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 10.05.2021

dátum právoplatnosti: 10.06.2021

Prílohy:

949-2021_Rozhodnutie_136_2021_R136_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022