Úradná tabuľa ÚJD SR

135/2021

č. rozhodnutia: 135/2021

č. správneho konania: 1347-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.05.2021

dátum právoplatnosti: 04.06.2021

Prílohy:

1347-2021_Rozhodnutie_135_2021_R135_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022