Úradná tabuľa ÚJD SR

133/2021

č. rozhodnutia: 133/2021

č. správneho konania: 1273-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.05.2021

dátum právoplatnosti: 04.06.2021

Prílohy:

1273-2021_Rozhodnutie_133_2021_R133_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022