Úradná tabuľa ÚJD SR

132/2021

č. rozhodnutia: 132/2021

č. správneho konania: 1274-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.05.2021

dátum právoplatnosti: 04.06.2021

Prílohy:

1274-2021_Rozhodnutie_132_2021_R132_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022