Úradná tabuľa ÚJD SR

130/2021

č. rozhodnutia: 130/2021

č. správneho konania: 1275-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.04.2021

dátum právoplatnosti: 28.05.2021

Prílohy:

1275-2021_Rozhodnutie_130_2021_R130_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022