Úradná tabuľa ÚJD SR

13/2021

č. rozhodnutia: 13/2021

č. správneho konania: 757-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.01.2021

dátum právoplatnosti: 02.03.2021

Prílohy:

757-2021_Rozhodnutie_13_2021_Rozhodnutie UJD SR č. 13_2021 - zastavenie konania - späť vzatie žiadosti .002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022