Úradná tabuľa ÚJD SR

128/2021

č. rozhodnutia: 128/2021

č. správneho konania: 1080-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 04.05.2021

dátum právoplatnosti: 04.06.2021

Prílohy:

1080-2021_Rozhodnutie_128_2021_R128_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022