Úradná tabuľa ÚJD SR

127/2021

č. rozhodnutia: 127/2021

č. správneho konania: 1313-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.04.2021

dátum právoplatnosti: 28.05.2021

Prílohy:

1313-2021_Rozhodnutie_127_2021_R127_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022