Úradná tabuľa ÚJD SR

126/2021

č. rozhodnutia: 126/2021

č. správneho konania: 1348-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.04.2021

dátum právoplatnosti: 27.05.2021

Prílohy:

1348-2021_Rozhodnutie_126_2021_R126_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022