Úradná tabuľa ÚJD SR

125/2021

č. rozhodnutia: 125/2021

č. správneho konania: 1079-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 26.04.2021

dátum právoplatnosti: 01.06.2021

Prílohy:

1079-2021_Rozhodnutie_125_2021_R125_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022