Úradná tabuľa ÚJD SR

124/2021

č. rozhodnutia: 124/2021

č. správneho konania: 1272-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.04.2021

dátum právoplatnosti: 01.06.2021

Prílohy:

1272-2021_Rozhodnutie_124_2021 _R124_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022