Úradná tabuľa ÚJD SR

123/2021

č. rozhodnutia: 123/2021

č. správneho konania: 1485-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 14.04.2021

dátum právoplatnosti: 30.04.2021

Prílohy:

1485-2021_Rozhodnutie_123_2021_R123_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022