Úradná tabuľa ÚJD SR

122/2021

č. rozhodnutia: 122/2021

č. správneho konania: 1550-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.04.2021

dátum právoplatnosti: 27.05.2021

Prílohy:

1550-2021_Rozhodnutie_122_2021_R122_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022