Úradná tabuľa ÚJD SR

12/2021

č. rozhodnutia: 12/2021

č. správneho konania: 740-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 20.01.2021

dátum právoplatnosti: 10.02.2021

Prílohy:

740-2021_Rozhodnutie_12_2021_R12_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022