Úradná tabuľa ÚJD SR

118/2021

č. rozhodnutia: 118/2021

č. správneho konania: 1297-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.04.2021

dátum právoplatnosti: 26.05.2021

Prílohy:

1297-2021_Rozhodnutie_118_2021_Anonymizované rozhodnutie č. 118_2021_pred NPaV.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022