Úradná tabuľa ÚJD SR

117/2021

č. rozhodnutia: 117/2021

č. správneho konania: 1686-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.04.2021

dátum právoplatnosti: 29.05.2021

Prílohy:

1686-2021_Rozhodnutie_117_2021_R129_2021 Predl. dok. stavby Elektrokotol emo12.002.pdf

Aktualizácia: 20.05.2022