Úradná tabuľa ÚJD SR

116/2021

č. rozhodnutia: 116/2021

č. správneho konania: 1441-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.04.2021

dátum právoplatnosti: 13.05.2021

Prílohy:

1441-2021_Rozhodnutie_116_2021_R116_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022