Úradná tabuľa ÚJD SR

115/2021

č. rozhodnutia: 115/2021

č. správneho konania: 1437-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.03.2021

dátum právoplatnosti: 30.03.2021

Prílohy:

1437-2021_Rozhodnutie_115_2021_R115_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022