Úradná tabuľa ÚJD SR

112/2021

č. rozhodnutia: 112/2021

č. správneho konania: 1375-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 08.04.2021

dátum právoplatnosti: 13.05.2021

Prílohy:

1375-2021_Rozhodnutie_112_2021_R112_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022