Úradná tabuľa ÚJD SR

106/2021

č. rozhodnutia: 106/2021

č. správneho konania: 1350-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.04.2021

dátum právoplatnosti: 11.05.2021

Prílohy:

1350-2021_Rozhodnutie_106_2021_R106_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022